FAQ

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna om våra produkter och om barnsäkerhet i bil.

 • En baby spegel försäkrar dig om att ditt barn mår bra och du kan hela tiden se ditt barn i en bakåtvänd bilbarnstol. Sparkskydd skyddar bilens inredning och solskydd gör resan skönare för ditt barn. Läs mer här.

 • En aktiv airbag framför en bilbarnstol kan leda till ödesdigra konsekvenser och i värsta fall döden. Säkerställ därför alltid att airbagen är avstängd när du placerar en bilbarnstol i framsätet. Är du osäker, besök din närmsta bilåterförsäljare.

 • Frestas aldrig till att spara pengar genom att köpa en begagnad bilbarnstol. En begagnad bilbarnstol kan erbjuda en dålig säkerhetsnivå, antingen på grund av slitage eller inblandning i en olycka. En begagnad bilstol kan äventyra produktens säkerhet då det inte går att utläsa vad produkten har blivit utsatt för. Tänk på säkerheten före kostnaden!

 • En bilbarnstol som varit med i någon form av olycka/kollision ska inte användas igen. Vid en olycka kan materialet ha tagit skada och säkerheten är därför inte längre garanterad. Får bilen en plåtskada ska bilbarnstolen alltid bytas ut, i många fall ersätts detta av ditt försäkringsbolag i samband med att du anmäler olyckan.

 • Bilbarnstolen skall vara godkänd antingen enligt ECE R44-04 eller enligt UN r 129 (i-Size).

 • Det är viktigt att du själv kollar runt och undersöker valmöjligheterna innan du besöker en affär. Läs lite om de olika grupperna av bilbarnstolar och analysera vilka just era behov är.

 • Konsumenttester finns endast för att hjälpa dig som kund att välja rätt bilbarnstol. Det är viktigt att du även tar hänsyn till dina egna krav och dina egna användningsområden när du väljer bilbarnstol. Säkerställ också att testerna inte bara baseras på användarvänlighet och komfort utan även på krocksäkerhet.

 • När du besöker din återförsäljare är det viktigt att du får rätt råd. En felmonterad bilbarnstol kan få ödesdigra konsekvenser. Du ska därför alltid besöka din återförsäljare och läsa igenom bruksanvisningen noggrant. Bruksanvisning för respektive produkt hittar du på produktsidorna. Kom ihåg att det är du som förare som ansvarar för att bilbarnstolen är rätt monterad. En felmonterad bilbarnstol kan leda till böter vid poliskontroll.

 • Vi vet att det som kund är viktigt att få de råd och den vägledning du behöver när du ska köpa en bilbarnstol. Inte bara information om vilken bilbarnstol som passar dig bäst men också information om hur du använder och monterar bilbarnstolen rätt. Att bilbarnstolen används på rätt sätt är avgörande för säkerheten. Vi på BeSafe arbetar ständigt med att utbilda våra återförsäljare både i våra produkter men också inom barnsäkerhet i bil. Hitta din närmaste BeSafe-återförsäljare i vår återförsäljarlista.

 • Tjocka vinterkläder bör inte användas under stolens bältet. Om en olycka inträffar kommer tyget tryckas ihop och skapa ett utrymme mellan barnet och selen. Bältet kommer alltså inte att uppnå önskvärd effekt. Vi på BeSafe rekommenderar istället att du använder en filt över internselen alt. en bilstolsåkpåse under kallare dagar.

 • I vissa bilar är ISOfix-fästena monterade mycket djupt i bilens säten. I sådana fall kan det vara fördelaktigt att hålla basen i en vinkel på ca 45 grader samtidigt som det fästs i ISOfix-fästena. Detta kommer att ge bättre tillgång till konsolerna. Det bör noteras att ISOfix-fästen som har monterats djupt kan ge basen en felaktig vinkel. I extrema fall kan det vara bättre att installera bilbarnstolen utan basen.

 • Bilbarnstolens internbälte ska vara placerat så tajt mot barnet som möjligt. Du ska inte kunna placera mer än två fingrar mellan barn och bältet.

 • Efter att en bakåtvänd bilbarnstol har installerats, skjut framsätet bakåt så att den kommer i kontakt med barnstolen. Detta förhindrar bilbarnstolen från att slå i framsätet i händelse av en kollision. Om det inte är möjligt att göra kontakt mellan framsätet och barnstolen, bör det avståndet vara minst 25 cm.

 • Ett internbälte som inte är ordentligt åtdraget kan innebära livsfara, speciellt i framåtvända bilbarnstolar. Bältet måste vara ordentligt åtdraget och en bältessamlare kan behövas för att ytterligare hålla bältet på plats. Du hittar BeSafes bältessamlare bland våra tillbehör.

 • ISOfix är ett system som är framtaget för montering av bilbarnstolar. Systemet består av två  metall fästen placerade  i mellanrummet mellan rygg och säte.  Bilbarnstolar med ISOfix-fästen har två ISOfix-armar som sluter sig runt fästena i bilen. Bilbarnstolen har oftast även en tredje stödpunkt i form av ett stödben som lutar mot bilens golv.

  Bilbarnstolar med ISOfix är i allmänhet väldigt enkla att installera och minimerar risken för felmontering markant. Undersökningar visar att många traditionella bilbarnstolar är felmonterade. Felmonterade bilbarnstolar kan skapa en falsk känsla av säkerhet. ISOfix-systemet erbjuder en förhöjd säkerhetsnivå och risken för  att bilbarnstolen felmonteras är minimal.

 • När bilbarnstolen väl har installerats i bilen varierar dess lutningsvinkel beroende på modell och på lutningen i bilens säte. Det är i allmänhet bra om  barnet sitter så upprätt som möjligt vid en eventuell kollision, för att krafterna från kollisionen på så sätt fördelas med jämnt över hela kroppen.

  Om barnet däremot sitter för upprätt, kommer huvudet att falla framåt. Detta problem kan lösas genom att montera bilbarnstolen så hårt att en del av luften/ stoppning i bilens säte trycks bort och att vinkeln med detta minskas. Ta bort spärren på stödbenet, placera ena handen ovanpå sitsen och tryck ordentligt så att stödbenet förkortas med ett hack eller två. Sätt återigen tillbaka spärren. Starta installationen från början om det behövs.

 • Barn är betydligt mjukare och mer följsamma än vuxna och känner inte  obehag på samma sätt som en vuxen när de sitter med benen böjda. Det absolut viktigaste är att skydda barnets huvud och nacke. Detta skydd får barnet i en bakåtvänd bilbarnstol och du bör därför låta ditt barn åka i en bakåtvänd bilbarnstol så länge som möjlig.

 • Maxvikten för bilbarnstolen och barnet enligt i-Size är 33 kg. Stolen kommer vara märkt med maxvikt för barnet. Maxvikten på barnet är inklusive skor och kläder.

 • Enligt i-Size är det krav att barn ska färdas bakåtvänt till 15 månaders ålder. Detta scenario innebär därför att du måste köpa en ny, bakåtvänd bilbarnstol som barnet kan färdas i minst ytterligare en månad.

 • Så länge som ECE R44 04 lever vidare och är tillåtet kan du använda både ECE R44 04 och i-Size godkända bilbarnstolar i din bil. Detta gäller åtminstone till 2017. ECE R44 04 godkända bilbarnstolar kommer att utrustas med en billista som berättar vilka i-Size bilar produkten får användas i.

 • Nej, maxlängden på bilbarnstolen bestäms helt av bilstolsproducenten. Storleken bestäms med hjälp av verktyg som mäter innermåtten på bilbarnstolen och krockdockorna som används vid kollisionstesterna. Maxlängden på 105 cm kommer att bli väldigt vanlig då detta är den maxlängd som testas med den vanligaste krockdockan Q3 Dummy.

 • Enligt i-Size är det obligatoriskt att barn ska kunna färdas bakåtvänt till 15 månaders ålder. En bilbarnstol, godkänd enligt i-Size måste därför kunna erbjuda att ett barn som är 83 cm (vilket motsvarar 15 månader) ska kunna färdas bakåtvänt i bilbarnstolen.

 • Nej, du kommer kunna använda en ECE R44 04 godkänd bilbarnstol  åtminstone till 2017. Exakt hur länge beror på varje lands enskilda bestämmelser. Under flera år kommer i-Size och ECE R44 04 godkända bilbarnstolar att leva parallellt på marknaden.

 • Bilbarnstolar som är godkända enligt i-Size måste genomgå tuffare tester och uppfylla tuffare kriterier än en bilbarnstol godkänd enligt ECE R44 04. Detta ger också en bättre garanti att stolen faktiskt är säker. Exempel på tuffare kriterier är sidokollisionsskydd, nackskydd och att mätningarna under krocktesterna genomförs i krockdockans nacke. En bilbarnstol godkänd enligt ECE R44 04 kan vara lika säker om dessa kriterier har legat till grund till utvecklingen av bilbarnstolen. Detta är dock inget krav hos bilbarnstolstillverkare.

 • Nej, detta är bara ett krav för i-Size godkända bilbarnstolar och kommer att kommuniceras med en etikett på alla framåtvända bilbarnstolar och kombistolar. Så länge som ECE R44 04 godkända bilbarnstolar är tillåtna att användas kommer det inte vara ett generellt krav att barn färdas bakåtvänt till 15 månader.

 • Så länge som ECE R44 04 lever vidare och är tillåtet kan du använda både ECE R44 04 och i-Size godkända bilbarnstolar i din bil. Detta gäller åtminstone till 2017. ECE R44 04 godkända bilbarnstolar kommer att utrustas med en billista som berättar vilka i-Size bilar produkten får användas i.