FAQ

Här finner du svar på de mest vanliga frågor om våra produkter och om barns säkerhet i bil.

iZi Flex FIX i-Size

Här finner du svar på de mest vanliga frågor gällande bältesstolen iZi Flex FIX i-Size från BeSafe.

 • I UN R129-02 reglementet har man ändrat från viktbegränsning i kilo till längdbegränsning i centimeter. Anledningen till detta är att föräldrar tenderar att veta barnens längd men inte vikt. Detta ska göra det enklare att välja rätt (och säkrast) bilstol.

 • I en bältesstol sitter barnet säkrat med bilens 3-punktsbälte. I de fall då bältesstolen är installerad med ISOfix, hjälper ISOfixen till att hålla själva bältesstolen på plats men inte barnet, barnet säkras som sagt av bilens 3-punktsbälte. Till skillnad från en ISOfix-monterad bakåtvänd bilbarnstol där bilbarnstolens internbälte säkrar barnet och bilbarnstolen säkras med hjälp av ISOfix. I dessa fall behöver bilbarnstolarna ha en viktbegränsning eftersom bilens ISOfix-fästen har en maxvikt för vad de klarar av att hålla fast i en kollision. Detta gäller alltså inte bältesstolar eftersom du alltid använder dem ihop med bilens 3-punktsbälte.

 • Reglementet UN R129 är en rad reglementen där den första delen introducerades 2013. Reglementets ambition är att göra det enklare och säkrare för dig att välja rätt bilstol till ditt barn. UN R129 är ett hårdare och tuffare reglemente än tidigare versioner och skall även göra det enklare för föräldrar att finna produkter som passar till just deras bil.

 • UN R129 reglementet introducerades på marknaden i tre olika steg. Fas 1 lanserades 2013, denna fas handlade om ISOfix monterade bilstolar med internbälten. Detta innefattar alltså babyskydd och den bakåtvända bilstolen som används från ca 6 mån till ca 4 år. Fas 2 lanserades sommaren 2017 och ger oss möjligheten att nu typgodkända bältesstolar, bilstolar gjorda för barn som är 100 – 150 cm långa där barnet sitter säkrad med bilens 3-punktsbälte runt sin kropp. Fas 3 är under utveckling just nu och kommer fokusera på bältesmonterade bilstolar med internbälten. Idag vet vi ej när fas 3 kommer implementeras på marknaden.

 • Fas 2 av UN R129 består av två olika kategorier: “i-Size” och “Specific Vehicle”

  i-Size-kategorin garanterar användaren att bilstolen passar alla platser i bilen som är märkta med “i-Size”, upp till att barnet är 135 cm lång. Utöver detta kräver “i-Size” även att bilstolen inte får ta mer än 44 cm plats på bredden i bilen, att ISOfix armarna går förvara under bilstolen och att bilstolen går att montera både med och utan ISOfix.

 • Fas 2 av UN R129 består av två olika kategorier: “i-Size” och “Specific Vehicle”

  Kategorin “Specific Vehicle” tillåter bredare bilstolar än 44 cm, så huruvida bilstolen passar sett till bredd och höjd är beroende av vilken bil du har. Rekommendationen blir därför att bilstolen alltid bör testas i bilen innan köp då huvudkuddar till passagerarplatserna alternativt snedställda tak kan komma i konflikt med dessa bältesstolar med hög rygg. Vår uppfattning är att konflikter endast tenderar till att uppstå i sportliknande bilar, inte klassiska familjebilar men vi vill ändå uppmana alla att testa bilstolen i bilen för att säkerställa att det finns tillräckligt med utrymme för bilstolen i just eran bil.

 • Detta beror på ditt lands specifika lagar, majoriteten av Europas länder kräver användning till och med att barnet är 135 cm långt. Vissa länder, t.ex. Tyskland, kräver användning enda upp till 150 cm eller 12 års ålder. Vi på BeSafe uppmanar alla föräldrar att fortsätta använda bältesstol med rygg tills ditt barn är 150 cm då dessa bilstolar erbjuder ökat sidokollisionsskydd samt hjälpmedel för att säkerställa korrekt placering av bilens 3-punktbältet över barnets kropp.

 • iZi Flex FIX i-Size kan justeras på höjden för att passa alla barn mellan 100 – 150 cm. Detta görs genom att rotera på en av de höjdjusteringsvred som finns på bägge sidor om bilstolens rygg. Höjden på bilstolen bör justeras tills bilens bälte, genom bältesguiden, får en 90-gradig vinkel mot barnets axel. Tänk på att ta hänsyn till vilken vinkel ryggstödet har för att finna 90-grader.

 • Den justerade sittvinkeln på stolen är tänkt att hjälpa ditt barn att få en mer komfortabel sittvinkel samtidigt som den ska öka chanserna för att barnet förblir sittandes i stolen ifall hen somnar, utan att bältessymmetrin förändras och blir farlig.

  Av detta skäl rekommenderar vi er att använda den mest uppresta sittvinkeln vid vardagligt bruk men justera till det mer liggande när barnet är sömnigt.

  Man justerar sittvinkeln genom att dra i de två handtagen på båda sidor om sätet. Säkerställ att alltid efterspänna säkerhetsbältet så inget slack uppstår.

 • I bältesstolar tenderar barn ofta att klaga över att bilens 3-punktsbälte skaver mot halsen. Detta är en risk då det ökar barnens vilja att justera bort bältet från dess korrekta position. För att undvika att bältet används eller placeras på ett felaktigt sätt och för att öka komforten är PAD+ en del av bältesstolen iZi Flex FIX i-Size.

  Förutom den ökade komforten har PAD+ ytterligare en funktion – den fungerar som en stötdämpande kudde mellan barnets haka och bröst. Med PAD+ korrekt placerad vid barnets hals fångas huvudet upp vid en kollision och belastningen på nacke och huvud minskar. PAD+ ökar alltså säkerheten och är därför obligatorisk att använda.

 • Ja, då PAD+ direkt ökar säkerheten för barnet är iZi Flex FIX i-Size godkänd med denna funktion som en del av produkten. Det är därför obligatoriskt att använda PAD+ med iZi Flex FIX i-Size genom hela användningstiden.

 • Ja, för att kunna säkerställa att bältesstolen inte tar upp grannstolens plats i bilen måste vi begränsa bältesstolen på bredden. Därför har vi designat iZi Flex FIX i-Size så att de avlånga sidokollisionsskydden “SIP bumpers” är avtagbara. Med detta sagt vill vi alltid rekommendera dig att ha både SIP bumpers och SIP+ installerad på den sidan av bilstolen som vetter ut mot bilens dörr. Detta ökar säkerheten och stabiliteten i bilstolen.

 • Det extra sidokollisionsskyddet SIP+ (Side Impact Protection+) monteras utanpå SIP bumpern på den sidan av iZi Flex FIX i-Size som vetter mot bilens dörr. SIP+ ska användas för att addera ytterligare säkerhet och skydd vid eventuell sidokollision. iZi Flex FIX i-Size är testad och godkänd utan både SIP bumpers och SIP+, men genom att använda dessa blir bilstolen ännu säkrare då vi minskar bilstolens rörelsefrihet och reducerar krafterna i olyckan ytterligare.

 • BeSafe iZi Flex FIX i-Size har ingen bil-lista. Eftersom bältesstolen är typgodkänd enligt UN R129-02 är detta inget krav. Som manualen nämner kan det finnas enstaka bilmodeller (sannolikt sportbilar) där BeSafe iZi Flex FIX i-Size inte går att använda i sin högsta position då stolen går emot taket. I dessa få fall avråder vi från att använda bältesstolen i den positionen i den bilen. Vi rekommenderar alltid att prova bilstolen i den bil ni tänkt använda den innan köp. I vissa bilar kan eventuellt inte SIP+ användas då det är för trångt mellan bilstolen och bildörren. I dessa fall använd bilstolen utan SIP+.

 • Ja, ISOfix-armarna på iZi Flex FIX i-Size är inskjutningsbara och kan därmed skjutas in i bältesstolen så att den går att använda även i de bilsäten där ISOfix-fästen saknas. Men i de fall då ISOfix-fästen finns i bilen rekommenderar vi att installera bältesstolen med ISOfix. ISOfix-installationen gör bältesstolen stabilare och säkerställer att bilstolen sitter fast även när inget barn sitter i bilstolen (annars räknas bilstolen som ett löst föremål vilket kan vara farligt vid en kollision eller hård inbromsning).

 • När iZi Flex FIX i-Size installeras på de yttre passagerarplatserna i baksätet tar du bort de avlånga inre sidokollisionsskydden som vi kallar SIP bumpers. När du installerar iZi Flex FIX i-Size på mittenplatsen i baksätet tar du bort SIP bumpers på bägge sidor av bilstolen. På så sätt frigörs tillräckligt med utrymme för att placera tre iZi Flex FIX i-Size bredvid varandra, eller andra önskade kombinationer. I alla lägen då en bilbarnstol eller annan människa inte är i konflikt med SIP bumpers på sidan av bältsstolen rekommenderar vi alltid att båda de avlånga sidokollisonsskydden sitter monterade på bältesstolen.

 • När barnet byter från bilbarnstol till bältesstol byts 5-punktsbältet ut mot ett 3-punktsbälte och rörelsefriheten blir betydligt större. Detta leder ofta till att barnet rör sig mer i bältesstolen och hamnar därför lättare i en felaktig position säkerhetsmässigt.

  I och med lanseringen av BeSafe iZi Flex FIX i-Size har BeSafe utvecklat en ny innovation – höftbältesguiden. Idén kommer ifrån BeSafes gravidbälten där en liknande funktion används för att säkerställa bältets korrekta position ner mot mammans lår och ej över gravidmagen. Höftbältesguiden på iZi Flex FIX i-Size hjälper till att positionera barnet rätt i bilstolen samtidigt som den positionerar den del av bilens 3-punktsbälte som vi kallar höftbälte ner mot barnets höftben. Höftbältesguiden hjälper även till att begränsa barnets rörelsefrihet, t.ex. att de glider ner i sin bältesstol och bältet placeras felaktigt över magen.

  Du öppnar höftbältesguiden genom att dra den övre delen rakt ner, inte rakt ut. Du stänger höftbältesguiden genom att placera de två delarna över varandra så att magneter i varje del “hittar varandra” och knäpps.

 • Höftbältesguiden är frivillig att använda. Säkerheten i bilstolen är fullgod och bältesstolen är godkänd utan att den används. Med det sagt är BeSafes ambition alltid att göra så säkra bilstolar som möjligt och vår rekommendation är att alltid använda höftbältesguiden för en ökad sannolikhet att barnet sitter korrekt i bältesstolen vid en eventuell olycka. Höftbältesguiden hjälper barnet att sitta korret och inte glida ner i sin bältesstol.

Rekommendationer från BeSafe

Här finner du tips och råd för din bilfärd.

 • En baby spegel försäkrar dig om att ditt barn mår bra och du kan hela tiden se ditt barn i en bakåtvänd bilbarnstol. Sparkskydd skyddar bilens inredning och solskydd gör resan skönare för ditt barn. Läs mer här.

 • En aktiv airbag framför en bilbarnstol kan leda till ödesdigra konsekvenser och i värsta fall döden. Säkerställ därför alltid att airbagen är avstängd när du placerar en bilbarnstol i framsätet. Är du osäker, besök din närmsta bilåterförsäljare.

 • Frestas aldrig till att spara pengar genom att köpa en begagnad bilbarnstol. En begagnad bilbarnstol kan erbjuda en dålig säkerhetsnivå, antingen på grund av slitage eller inblandning i en olycka. En begagnad bilstol kan äventyra produktens säkerhet då det inte går att utläsa vad produkten har blivit utsatt för. Tänk på säkerheten före kostnaden!

 • En bilbarnstol som varit med i någon form av olycka/kollision ska inte användas igen. Vid en olycka kan materialet ha tagit skada och säkerheten är därför inte längre garanterad. Får bilen en plåtskada ska bilbarnstolen alltid bytas ut, i många fall ersätts detta av ditt försäkringsbolag i samband med att du anmäler olyckan.

 • Bilbarnstolen skall vara godkänd antingen enligt ECE R44-04 eller enligt UN r 129 (i-Size).

 • Det är viktigt att du själv kollar runt och undersöker valmöjligheterna innan du besöker en affär. Läs lite om de olika grupperna av bilbarnstolar och analysera vilka just era behov är.

 • Konsumenttester finns endast för att hjälpa dig som kund att välja rätt bilbarnstol. Det är viktigt att du även tar hänsyn till dina egna krav och dina egna användningsområden när du väljer bilbarnstol. Säkerställ också att testerna inte bara baseras på användarvänlighet och komfort utan även på krocksäkerhet.

 • När du besöker din återförsäljare är det viktigt att du får rätt råd. En felmonterad bilbarnstol kan få ödesdigra konsekvenser. Du ska därför alltid besöka din återförsäljare och läsa igenom bruksanvisningen noggrant. Bruksanvisning för respektive produkt hittar du på produktsidorna. Kom ihåg att det är du som förare som ansvarar för att bilbarnstolen är rätt monterad. En felmonterad bilbarnstol kan leda till böter vid poliskontroll.

 • Vi vet att det som kund är viktigt att få de råd och den vägledning du behöver när du ska köpa en bilbarnstol. Inte bara information om vilken bilbarnstol som passar dig bäst men också information om hur du använder och monterar bilbarnstolen rätt. Att bilbarnstolen används på rätt sätt är avgörande för säkerheten. Vi på BeSafe arbetar ständigt med att utbilda våra återförsäljare både i våra produkter men också inom barnsäkerhet i bil. Hitta din närmaste BeSafe-återförsäljare i vår återförsäljarlista.

 • Detta har bevisats genom många år av tuffa tester. Läs mer om detta under avsnittet bakåtvända bilbarnstolar.

Barns säkerhet i bil

Här finner du svar angående barns säkerhet i bil.

 • Tjocka vinterkläder bör inte användas under stolens bältet. Om en olycka inträffar kommer tyget tryckas ihop och skapa ett utrymme mellan barnet och selen. Bältet kommer alltså inte att uppnå önskvärd effekt. Vi på BeSafe rekommenderar istället att du använder en filt över internselen alt. en bilstolsåkpåse under kallare dagar.

 • I vissa bilar är ISOfix-fästena monterade mycket djupt i bilens säten. I sådana fall kan det vara fördelaktigt att hålla basen i en vinkel på ca 45 grader samtidigt som det fästs i ISOfix-fästena. Detta kommer att ge bättre tillgång till konsolerna. Det bör noteras att ISOfix-fästen som har monterats djupt kan ge basen en felaktig vinkel. I extrema fall kan det vara bättre att installera bilbarnstolen utan basen.

 • Bilbarnstolens internbälte ska vara placerat så tajt mot barnet som möjligt. Du ska inte kunna placera mer än två fingrar mellan barn och bältet.

 • Efter att en bakåtvänd bilbarnstol har installerats, skjut framsätet bakåt så att den kommer i kontakt med barnstolen. Detta förhindrar bilbarnstolen från att slå i framsätet i händelse av en kollision. Om det inte är möjligt att göra kontakt mellan framsätet och barnstolen, bör det avståndet vara minst 25 cm.

 • Ett internbälte som inte är ordentligt åtdraget kan innebära livsfara, speciellt i framåtvända bilbarnstolar. Bältet måste vara ordentligt åtdraget och en bältessamlare kan behövas för att ytterligare hålla bältet på plats. Du hittar BeSafes bältessamlare bland våra tillbehör.

 • ISOfix är ett system som är framtaget för montering av bilbarnstolar. Systemet består av två  metall fästen placerade  i mellanrummet mellan rygg och säte.  Bilbarnstolar med ISOfix-fästen har två ISOfix-armar som sluter sig runt fästena i bilen. Bilbarnstolen har oftast även en tredje stödpunkt i form av ett stödben som lutar mot bilens golv.

  Bilbarnstolar med ISOfix är i allmänhet väldigt enkla att installera och minimerar risken för felmontering markant. Undersökningar visar att många traditionella bilbarnstolar är felmonterade. Felmonterade bilbarnstolar kan skapa en falsk känsla av säkerhet. ISOfix-systemet erbjuder en förhöjd säkerhetsnivå och risken för  att bilbarnstolen felmonteras är minimal.

 • När bilbarnstolen väl har installerats i bilen varierar dess lutningsvinkel beroende på modell och på lutningen i bilens säte. Det är i allmänhet bra om  barnet sitter så upprätt som möjligt vid en eventuell kollision, för att krafterna från kollisionen på så sätt fördelas med jämnt över hela kroppen.

  Om barnet däremot sitter för upprätt, kommer huvudet att falla framåt. Detta problem kan lösas genom att montera bilbarnstolen så hårt att en del av luften/ stoppning i bilens säte trycks bort och att vinkeln med detta minskas. Ta bort spärren på stödbenet, placera ena handen ovanpå sitsen och tryck ordentligt så att stödbenet förkortas med ett hack eller två. Sätt återigen tillbaka spärren. Starta installationen från början om det behövs.

 • Barn är betydligt mjukare och mer följsamma än vuxna och känner inte  obehag på samma sätt som en vuxen när de sitter med benen böjda. Det absolut viktigaste är att skydda barnets huvud och nacke. Detta skydd får barnet i en bakåtvänd bilbarnstol och du bör därför låta ditt barn åka i en bakåtvänd bilbarnstol så länge som möjlig.

UN R129 (fas 1)

Här finner du svar angående UN R129. Med fokus på fas 1.