BESAFE’S KÄRNVÄRDEN

Våra kärnvärden: Säkerhet, design och innovation, gör oss än mer dedikerade att ta fram och utveckla de absolut säkraste bilbarnstolarna på marknaden.

Vi utvecklar bilbarnstolar för de medvetna föräldrarna med höga krav

Vår forsknings- och utvecklingsavdelning i Holland arbetar konstant med att utveckla innovativa produkter som förbättrar barns säkerhet i trafiken. Alla våra bilbarnstolar genomgår extrema krocktester för att säkerställa en väldigt hög standard. Testerna genomförs av ADAC i Tyskland och VTI i Linköping, Sverige.

ADAC har tagit fram de mest moderna och hårda kriterierna när det kommer till tester av bilbarnstolar i Europa, tester som idag har anpassats till de normer som finns inom trafik och trafiksäkerhet. Internationella studier om olyckor i trafik och skador som dessa för med sig grundar sig i fakta från ADACs krocktester.

Innovationer för ökad säkerhet

BeSafe sitter idag med i den internationella forskningskommitén som utvecklar nya standarder för bilstolsgodkännanden. Vi analyserar kontinuerligt trender inom området och anpassar våra produkter därefter.

Till exempel har studier påvisat att nack- och huvudskador är vanligast vid sidokollisioner. Detta är anledningen till att vi idag har utvecklat den unika funktionen SIR (Side Impact Rotation) för vår bältesmonterade stol BeSafe iZi Up X3 fix. Vid en eventuell sidokollision roterar bilbarnstolens skal för att på så sätt positionera barnet bort från kraften, något som tveklöst ger ett bättre skydd. Detta är ytterligare en patenterad lösning från BeSafe!