barn som åker bakåtvänt i bil

Ny studie visar: Barns säkerhet i bil är inte tillräcklig

Tillsammans med Volkswagen och IF har vi på BeSafe genomfört en stor undersökning där vi tittat på hur barn färdas i bil. Undersökningen visar att framförallt små barn färdas osäkert och ibland till och med livsfarligt. Utifrån undersökningens resultat vill vi tre företag gå ihop och arbeta för att öka kunskapen om hur barn bör färdas i bil.  

Små barn färdas i stor utsträckning osäkert i bil. Det visar en omfattande observationsstudie som NTF har genomfört på uppdrag av oss på BeSafe tillsammans med biltillverkaren Volkswagen och försäkringsbolaget If. Totalt observerades 3 678 barn i 3 263 bilar vid 325 förskolor runt om i landet.

Syftet med studien var att se hur svenska rekommendationer för barn i trafik efterföljs i verkligheten. Resultaten kan jämföras med undersökningen “Barns färd i bil” som NTF genomförde år 2010 i samma syfte.

Enligt rekommendationerna bör ett barn sitta bakåtvänd i en bilbarnstol fram till minst fyra års ålder. Ett barns huvud är oproportionerligt tungt i förhållande till dess kroppsvikt och deras nackmuskler är inte fullt utvecklade. Frontalkrockstester påvisar att påverkan på barnets nacke är fem gånger större när barnet sitter framåtvänt jämfört med att åka bakåtvänt.

Studien visar oroande resultat

”Tittar man på ettåringar så åker allt fler framåtvänt − tolv procent jämfört med sex procent 2010”

Enligt den nya studien färdades endast 17 procent av fyraåringarna bakåtvända. Detta är visserligen en liten förbättring jämfört med förra undersökningen, men ”den svenska modellen” är alltså långt ifrån uppfylld. Den nya studien påvisar också en oroande, negativ trend. Tittar man på ettåringar så åker allt fler framåtvänt − tolv procent jämfört med sex procent 2010.

Ett annat alarmerande resultat från studien är att flera barn i åldern 0-3 år satt i babyskydd eller i bakåtvända bilbarnstolar på passagerarplats där krockkudden var aktiv – en direkt livsfara.

Studien belyser flera viktiga faktorer som påverkar barns säkerhet i bil, exempelvis användning och montering av bilbarnstol. Av de undersökta bilbarnstolarna var en av tio stolar felmonterade – vilket även det kan leda till direkt livsfara.

Sverige slarvar

Sverige är fortfarande ett av de länder i världen där barn åker säkrast i bilen men det är inte skäl nog för att bortse från att rekommendationer och anvisningar inte efterföljs i den utsträckning de borde.

− Det spelar ingen roll hur säker en bilbarnstol är om den inte är monterad eller används på rätt sätt. Här är trenden tydlig − i allt för många fall väljer föräldrar inte bara fel stol utan slarvar även vid användningen av den. Fredrik Stenbom, VD BeSafe

Om undersökningen

Trafiksäkerhetsorganisationen NTF har på uppdrag av oss BeSafe, bilmärket Volkswagen och försäkringsbolaget If genomfört en observationsstudie utanför förskolor om hur barn färdas i bil.

I studien, som färdigställdes under 2018, gjordes observationer i 66 av landets 290 kommuner. Dessa var fördelade över samtliga 21 län. Totalt observerades 3 678 barn i 3 263 bilar vid 325 förskolor. Majoriteten (79 %) av de observerade barnen var i åldern 2–5 år.

Studiens resultat i korthet

  • Allt fler barn färdas framåtvända innan rekommenderad ålder, många redan vid tre års ålder.
  • Endast 17 % av fyraåringarna färdades enligt svenska rekommendationer.
  • Antalet ettåringar som färdas framåtvänt har dubblerats sedan förra undersökningen som genomfördes år 2010, från 6 % till 12 %.
  • 2,5 % av barnen färdades i bilen helt utan bilbälte.
  • 8 barn i åldern 0-3 år satt i babyskydd eller i bakåtvända bilbarnstolar på passagerarplats där krockkudden var aktiv.

− De allra flesta föräldrar vill göra rätt och många gör stora uppoffringar för att säkerställa att deras barn åker så säkert som möjligt i bil. Det kan röra sig om stora familjeekonomiska beslut som att byta bil och köpa in både två och tre bilbarnskydd i takt med att familjen växer. Men det är inte de föräldrarna och i slutändan de barnen vi är oroade över. Det som oroar är att alla nyblivna föräldrar inte har samma förkunskaper när det kommer till beslut som rör deras barns säkerhet i bil. Det är alla barns rätt att färdas säkert i bil och vi borde som samhälle kunna säkerställa detta genom att erbjuda mer information och underlätta för alla nyblivna föräldrar, säger Marie Nordén, generalsekreterare NTF.

#säkrabarnibil

Vi på BeSafe, Volkswagen och If kommer nu efter att undersökningen blivit officiell tillsammans jobba framåt för att sprida denna viktiga information och utbilda föräldrar. Tillsammans är vi övertygade om att vi ska kunna vända den negativa trenden och få Sverige att fortsätta utvecklas i rätt riktning.

Bakåtvänt är 5x säkrare! Hjälp oss att sprida denna viktiga information genom att prata om studien och varför det är viktigt att åka bakåtvänt så länge som möjligt, minst till fyraårsåldern. Alla barn som åker bil förtjänar att vara #säkrabarnibil och ansvaret ligger hos den som kör bilen.

Vill du veta mer? Läs den sammanfattade versionen av studien.

loggor-if-volkswagen-besafe