Film:Trygg Trafikk/Lyd: HTS BeSafe

BAKÅTVÄNDA BILBARNSTOLAR ÄR 5 X SÄKRARE

Frontalkrockar är den vanligaste och farligaste kollisionsformen. Du kan aldrig förutse en bilolycka och i och med detta kan du heller aldrig placera passagerarna på den plats det är säkrast att sitta vid om en kollision uppstår. Därför måste du utgå ifrån att en olycka alltid kan ske ur ett worst-case-senario: Frontalkollisioner är den absolut vanligaste kollisionsformen och även den kollisionsform som är absolut mest kraftfull. Det bästa sättet att skydda ditt barn vid en frontalkollision är att använda en bakåtvänd bilbarnstol.

I en bakåtvänd stol reduceras krafterna mot nacken markant

Om musklerna i ett barns nacke utsätts för extrema krafter, som vid en kollision, kan konsekvenserna bli ödesdigra. Genom att ditt barn färdas i en bakåtvänd bilbarnstol reduceras dessa krafter på barnets nacke markant.

5Xsafer_mennesker-i-bilsete-rearfacing-vs-forwardfacing_medium

Om ett barn som väger 15kg utsätts för en kollision i 50km/h i en framåtvänd bilbarnstol utsätts barnets nacke för krafter motsvarande 180-220 kg. Om barnet istället, under samma förhållanden, är placerat i en bakåtvänd bilbarnstol kommer dessa krafter att reduceras till 40-60kg. Förutom att minska belastningen på barnets nacke, skyddar en bakåtvänd bilbarnstol även barnet från att kollidera mot framförvarande säte samt att träffas av glassplitter, metall och plastdelar som lossnar och kastas iväg vid en frontalkollision.

Ditt barns huvud står för ett stor del av barnets totala kroppsvikt

5xsafer_head_weight_proportions_medium

Det är viktigt att förstå att små barn inte är miniatyrer av vuxna människor. Den viktigaste skillnaden är storleken på barnets huvud i förhållande till resten av kroppen. Hos en 5 månader gammal baby representerar huvudet 25% av den totala kroppsvikten. Hos en vuxen person står huvudets vikt för 6% av den totala kroppsvikten. Med andra ord utsätts barnets nacke för extremt höga belastningar i jämförelse med en vuxens.

Statistiken talar för sig själv

Olycksstudier genomförda av Volvo visar att av de barn, i åldersgruppen 0-4 år, som satt i bakåtvänd bilbarnstol var det endast 8% som skadades och behövde läkarvård. Av de barn i samma åldersgrupp som satt i framåtvända bilbarnstolar var det istället hela 40% som behövde läkarvård.

5xsafer_tabel_medium_medium

Oberoende studier* av verkliga trafikolyckor har genomförts av Volvo och Folksam. Dessa visar att ditt barn, upp till 4 års ålder har 5 gånger större chans att överleva och/ eller undvika allvarliga skador om han/ hon sitter i en bakåtvänd bilbarnstol istället för en framåtvänd.

* Källa Volvo and Folksam

Bakåtvänt åkande 8% Framåtvänt åkande 40%

Detta visar att bakåtvänt åkande är 5 gånger säkrare än framåtvänt åkande.

Plustest

Sverige är världsledande när det kommer till barns säkerhet i bil. För att hela tiden leda denna kamp och vara i täten när det kommer till barns säkerhet i bil, introducerades Plustestet- ett av världens tuffaste tester för bilbarnstolar. Inte många bilbarnstolar har klarat dem tuffa testerna. De bilbarnstolar som har klarat testerna har varit bakåtvända.